Obnova a modernizace IT infrastruktury UP

Obnova a modernizace IT infrastruktury UP

R.č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
KLÍČOVÉ AKTIVITY
CÍLE PROJEKTU

Tento projekt OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt IT INFRASTRUKTURA