OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP

R. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305