FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
R.č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305
Harmonogram projektu: 05/2017 – 04/2021
Rozpočet projektu: 84 450 639,00 Kč

Tento projekt OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt IT INFRASTRUKTURA