KLÍČOVÉ AKTIVITY

OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
R.č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305

KLÍČOVÉ AKTIVITY

  1. Řízení projektu
  2. Vybudování fault-tolerant serverového operačního centra UP
  3. Vybudování datového skladu UP
  4. Vybudování datového centra Holice
  5. Zabezpečení strategických informačních zdrojů školy
  6. Upgrade IT infrastruktury Přírodovědecké fakulty pro podporu vzdělávání v bakalářských a magisterských oborech
  7. Upgrade IT infrastruktury Pedagogické fakulty pro podporu vzdělávání v bakalářských a magisterských oborech
  8. Upgrade IT infrastruktury Fakulty tělesné kultury pro podporu vzdělávání v bakalářských a magisterských oborech
  9. Upgrade IT infrastruktury Fakulty zdravotních věd pro podporu vzdělávání v bakalářských a magisterských oborech
  10. Upgrade IT infrastruktury Cyrilometodějské teologické fakulty pro podporu vzdělávání v bakalářských a magisterských oborech

Tento projekt OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt IT INFRASTRUKTURA