CÍLE PROJEKTU

OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
R.č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je vytvoření stabilního a robustního IT prostředí pro provoz systémů vnitřního zajišťování kvality, pro podporu přípravných procesů pro získání akreditací a pro podporu pro nastavení systematického monitoringu kvality na vysoké škole. Zvolené infrastrukturální řešení bude dále sloužit pro zavádění a rozvoj efektivních principů řízení vysoké školy založených na datech. Důležitým aspektem projektu je důraz na zabezpečení kybernetického prostoru UP na všech úrovních, tj. jak s ohledem na živelní pohromu, cílený útok, lidskou chybu nebo technické selhání.

Tento projekt OBNOVA A MODERNIZACE IT INFRASTRUKTURY UP
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt IT INFRASTRUKTURA